Feel undefeated
Think unstoppable
Get untied
Wanna disrupt?

Untied is een handelsmerk onder Nuvastgoed; gevestigd aan de Buitendijks 20 te Papendrecht (3356 LX) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met nummer 61839868.

Privacy­verklaring

Untied neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij doen ons best om jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft je een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken en/of verzamalen:

 • Voor- en achternaam; 
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • IP-adres;
 • IBAN bankrekeningnummer (zakelijk);
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Untied verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om opdrachten uit te voeren
 • Verzenden van facturen en het afhandelen van uw betalingen;
 • Verzenden van (eventuele) nieuwsbrieven;
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen
 • Om de website te optimaliseren

Dit alles doet Nuvastgoed vanuit een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Nuvastgoed via e-mail.

Geautomatiseerde besluitvorming

Untied neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Untied) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Untied bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wil je informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval, neem dan contact op via: info@get-untied.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Untied verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Untied blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Untied gebruikt functionele, analytische en tracking cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen wij cookies die jouw surfgedrag bijhouden. Dit doen wij om onze website te kunnen optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor de cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Untied en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@get-untied.nl. We reageren binnen een termijn van vier weken op jouw verzoek. Untied wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Doorgelezen tot hier?

Applaus! Wij nog denken of we de privacyverklaring nog wat hipper moesten insteken. Maar ach, wie leest dit nou? Blijkbaar wel iemand, jij! Respect. Echt waar.